SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

145.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 18. Stavka 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec«, Krk (Broj: 395/014 od 6.8.2014.) članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana 12. listopada 2015. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk

I.

Josip Brusić, dr. med. dent., kao predstavnik osnivača, razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk, zbog neispunjavanja dužnosti člana.

II.

Ljiljana Cvjetović, prof., imenuje se na dužnost članice Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk, kao predstavnica osnivača.

III.

Novoimenovanoj članici iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata člana iz točke I. koji je ovom Odlukom razriješen.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/15-01/36

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-9

Rijeka, 12. listopada 2015.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr