SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
8

7.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2005. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2005. GODINU

I.

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa sadrže planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2005. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

u kn

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

II.

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/05-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-05-12

Mali Lošinj, 14. ožujka 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl.ing., v.r.

 

Izmjene i dopune Plana   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr