SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 30. Srijeda, 7. listopada 2015.
OPĆINA ČAVLE

55.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14) Općinski načelnik Općine Čavle na sjednici 1. listopada 2015. godine, donosi

ODLUKU
O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVU
NA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENU
DJECU NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U Odluci o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/2012, 26/2015) u članku 3. riječi »šest (6)« zamjenjuju se riječima dvanaest (12).

Članak 2.

Ova izmjena i dopuna Odluke primjenjuje se danom stupanja na snagu.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/2012).

Klasa: 022-05/15-01/36

Ur. broj: 2170-03-15-01-08

Općinski načelnik

Željko Lambaša, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=950&mjesto=10008&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr