SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 30. Srijeda, 7. listopada 2015.
GRAD RAB

96.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 13, 2/14, 8/14, 28/14 i 24/15) i Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/15-02/93, URBROJ: 2169- 01-01-15-01 od 1. listopada 2015. godine, objavljuje se

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu ciljanih izmjena Prostornog plana
uređenja Grada Raba

1. Ponovljena javna rasprava i javni uvid u Prijedlog ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba započinje 14.10.2015. i završava 21.10.2015. godine (8 dana).

2. Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Raba izrađuju se i donose isključivo zbog ciljeva navedenih u Odluci o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/13, 2/14, 8/14, 28/14 i 24/15).

3. Javni uvid u Prijedlog ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave, za sve zainteresirane osobe, osiguran je u prostoriji Velike vijećnice Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati te na službenoj web stranici Grada Raba www.rab.hr.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba održat će se dana 19.10.2015. godine u Velikoj vijećnici Grada Raba s početkom u 13,30 sati.

5. Pisana očitovanja (primjedbe, prijedlozi, mišljenja) na Prijedlog ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba mogu se za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave:

.u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Raba ili dostaviti poštom na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab,

.upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida u Velikoj vijećnici Grada Raba i

.dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.

Klasa: 350-05/13-01/29

Ur. broj: 2169-01-05/02-15-152

Rab, 2. listopada 2015.

GRAD RAB
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gospodarstvo i turizam

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=950&mjesto=51280&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr