SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
8

5.

Na temelju članka 32. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 14. ožujka 2005. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Proračun povećanje/ Novi

2005. g. smanj. plan

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 01.01.2005. godine.

Klasa: 400-08/05-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-05-11

Mali Lošinj, 14. ožujka 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

Izmjena i dopuna Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr