SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
OPĆINA ČAVLE

48.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. 9. 2015. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu ( SN PGŽ 38/14) mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 5.727.000 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 2170-03-15-01-4

Čavle, 28. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr