SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

12.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/ 10) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/09, 34/09- ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2015. godine donosi

ODLUKU
o plaći općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje plaća općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 2,42.

Osnovica za obračun plaće određuje se u iznosu od 4.630,14 kn bruto.

Članak 4.

Pojedinačno rješenje o visini plaće općinskog načelnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležan za kadrovske poslove.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 22/10, 56/10).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-15-21

Mrkopalj, 27. kolovoza 2015.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr