SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

37.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 56. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju
nekretninama

Članak 1.

U Odluci o gospodarenju nekretninama (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 48/12) članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na poslovne i druge prostore u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica koje, za objavljenje svoje djelatnosti, koriste tijela i upravne službe Općine Malinska - Dubašnica, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica, tijela i pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske, Primorsko goranske županije, te neprofitne udruge.

Odluku o davanju na uporabu prostora iz stavka 1. ovog članka, kojom se utvrđuje način, uvjeti i vrijeme korištenja prostora, donosi Općinski načelnik, ako je to u interesu općega gospodarskog i socijalnog napretka zajednice.

U pravilu korisnici prostora iz stavka 1. ovog članka ne plaćaju zakupninu, ali se s njima zaključuje ugovor o zakupu kojim se utvrđuju uvjeti zakupa te plaćanje troškova održavanja, režija i ostalih troškova, ako odlukom o davanju na uporabu prostora Općinski načelnik ne odredi drugačije.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-02/1

URBROJ: 2142/05-01-15-23

Malinska, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51511&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr