SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu i Projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

1 2 4 5

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, Izvorni Izvršenje 4/2

AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA plan 2015 01.-06.2015. ind.

KLASA: 400-08/15-02/1

URBROJ: 2142/05-01-15-9

U Malinskoj, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr