SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

40.

Na temelju članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje
u 2015. godini

Članak 1.

U članku 3. stavku 3. brojka 900.000,00 kn mijenja se u iznos od »1.050.000,00 kn«.

Članak 2.

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/14

Ur. broj: 2170/04-01-15-8

Dražice, 9. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr