SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

141.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13 i 33/15), članka 2. Zakona o područjima i središtima sudova (»Narodne novine« broj 128/14), članka 28. stavka 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika Županijskog
suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Tomislav Širola, Gornji Sroki 141, Viškovo

2. Branko Jugo, Viškovo 26, Viškovo

3. Radmila Čahut, Carovo 12, Kraljevica

4.Denisse Mandekić, Ulica kralja Tomislava 124b, Crikvenica

5. Boris Kefelja, Braće Bačić 9, Rijeka

6. Midhad Huskić, Kukuljanovo 144, Kukuljanovo

7. Jadranka Ajvaz, Praputnjak 207, Praputnjak

8. Slavica Mičetić, Kukuljanovo 138, Kukuljanovo

9. Livija Škrinjar, Poljanska cesta 51, Ičići

10. Andreja Vignjević, Dragi 6b, Pobri, Opatija

11. Valentina Pauković, Braće Car Uračić 18, Crikvenica

12. Iva Šaban, Omladinska 44, Jadranovo

13. Ernest Bonifačić, Vladimira Nazora 4, Punat

14. Ivana Svetec, Klančić 18, Punat

15. Marina Banković, Franca Prešerna 43, Rijeka

16. Sanja Berković, Janka Polić Kamova 91, Rijeka

17. Franco Calcich, Pavla Rittera Vitezovića 2, Rijeka

18. Zorka Ćoso, Kućina 3, Rijeka

19. Elena Dorčić-Spatola, Luki 17, Rijeka

20. Manon Giron, Zdravka Kučića 9, Rijeka

21. Nada Gunjača, Osječka 74d, Rijeka

22. Jadranka Katarinčić, Potok 6, Rijeka

23. Alojzije Kovač, Osječka 74a, Rijeka

24. Ivan Kovačević, Franje Čandeka 23b, Rijeka

25. Milena Licul, Brajda 3, Rijeka

26. Antun Ožanić, Andriije Peruča 5, Rijeka

27. Gordan Papeš, Laginjina 19, Rijeka

28. Anđelo Petretić, Ćićarijska 12, Rijeka

29. Tanja Rabar, Emilija Randića 16, Rijeka

30. Vinko Randić, Šetalište XIII. divizije 20, Rijeka

31. Silvana Marija Sterpin, Kozala 68, Rijeka

32. Ana Turak, Pionirska 56, Rijeka

33. Marijan Vundać, Frkaševo 14, Rijeka

34. Neda Pugar, Vrh Martinšćice 12, Kostrena

35. Želimir Perović, Vrh Martinšćice 16, Kostrena

36. Matea Borovac, Mučići 28B, Matulji

37. Nenad Prpić, Strossmayerova 17, Rijeka

38. Sonja Kirn, Bjanižov 13, Omišalj

39. Ivona Topić, Goranska 22, Delnice

40. Marijana Ružić, Kalina 6, Kraljevica

41. Alen Randić, Strossmayerova 74, Kraljevica

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-50

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=00001&odluka=141
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr