SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

139.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i 152/14), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini (»Narodne novine« broj 15/15), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (»Narodne novine« broj 15/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama
lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima
zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
u 2015. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini, visina naknade za troškove ogrijeva i raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za isplatu te naknade korisnicima u 2015. godini.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu za podmirenje troškova ogrjeva u visini od 1.461.100,00 kn, raspoređuju se temeljem kriterija određivanja novčanog iznosa naknade sukladno visini sredstava minimalnog standarda (950,00 kn) i broja korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na području Primorsko-goranske županije (1.538).

III.

Naknada za troškove ogrjeva korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva u 2015. godini utvrđuje se u iznosu od 950,00 kuna.

IV.

Pravo na naknadu iz točke III. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, odnosno za zimu 2015./ 2016., na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, dostavljenih Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade do rujna 2015. godine.

V.

Na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave iz točke IV. ove Odluke, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade izdat će korisnicima rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva, u iznosu iz točke III. ove Odluke.

VI.

Sredstva iz točke II. ove Odluke za isplatu naknade za troškove ogrjeva korisnicima, raspoređuju se temeljem navedenog kriterija i mjerila iz Odluke, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-44

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr