SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

129.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 17/15), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 1. lipnja 2015. godine, broj objave 2015/S 01K-0021570), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo »Otok Unije« d.o.o., Unije 109, 51562 Unije, OIB: 95171809773 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja sidrišta Maračol na otoku Unije.

Gospodarsko korištenje uključuje:

- privez i odvez 50 plovila na sidrištu,

- usluge plovilima (opskrba, odvoz smeća...).

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u lipnju 2015. godine i iznosi 1.126.950,00 kuna.

U prvoj godini trajanja koncesije Investicijsko ulaganje obuhvaća izgradnju potrebne infrastrukture, nabavku opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti i zaštitu okoliša, te iznosi 931.950,00 kuna.

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu sukladno Idejnom projektu izrađenom od ovlaštenog projektanta Ingrid Tomšić-Cofek, dipl.ing.građ. u svibnju 2015. godine (dalje u tekstu: Idejni projekt).

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro. Ukupna površina koja se daje u koncesiju označena je na kopiji katastarskog plana, a u naravi predstavlja sidrište u uvali Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj, površine 14.225 m2, a sastoji se od 2 bazena (polja), jednog s površinom od 6.936,40 m2, te drugog s površinom od 7.288,21 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-23

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr