SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

124.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20.sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijela je

ODLUKU
o ishođenju bankarske garancije

Članak 1.

Utvrđuje se:

- da je Ministarstvo gospodarstva 18. studenog 2014. godine obavijestilo Primorsko-goransku županiju o odobrenju sredstava iz Fonda solidarnosti EU u iznosu 494.104,59 EUR, odnosno 3.802.875,98 kuna prema tečaju 1 EUR = 7,6965 kuna, koji se koristi tijekom obračuna korištenja sredstava Fonda solidarnosti EU,

- da su Primorsko-goranska županija i Ministarstvo gospodarstva sklopili Ugovor o provedbi financijskog doprinosai z Fonda solidarnosti EU za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj

- da je na 3. sjednici Međuresorne radne skupine zautvrđivanje načina raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU održanoj 28. srpnja 2015. godine odobrena isplata avansa u iznosu 30% indikativno dodijeljenih sredstava uz obvezu dostave bankarske garancije za povrat avansa.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da kod matične banke Primorsko-goranske županije, poduzme sve aktivnosti u svrhu ishođenja garancije iz članka1., podstavka 3. ove Odluke pod sljedećim uvjetima:

-Korisnik: Ministarstv ogospodarstva, 10000 Zagreb, UlicagradaVukovara 78, OIB: 22413472900,

-Iznos: 1.140.000,00 kuna,

-Rok: 6 mjeseci.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u slučaju potrebe može zatražiti produljenje garancije za dodatnih 6 mjeseci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-15

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijskaskupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr