SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

123.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05- pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije(»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 20. sjednici od 24. rujna 2015. godine donijela

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog planaŽupanijske uprave za ceste Primorsko-goranske županijeza 2015. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog planaŽupanijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste utvrdilo na sjednici od 30. srpnja 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-12

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr