SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 79. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12), članka 19., 50. stavka 1. podstavka 1. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 24. rujna 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o nastavku obavljanja dužnosti člana
Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

I.

Utvrđuje se da s danom 20. kolovoza 2015.godine dr. sc. Robert Kurelić ponovno počinje obnašati dužnost člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a s istim danom prestaje mandat u Županijskoj skupštini njegovom zamjeniku Bojanu Simoniču.

II.

Ova Odluka objavit će u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-7

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr