SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.

Na temelju točke 2.3. podtočke 21. Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (»Narodne novine« broj 92/08), članka 7. i 8. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji godine (»Službene novine« broj 26/09, 42/12), članka 52. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana 31. kolovoza 2015. godine, donio je sljedeći

ODLUKU
o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: ŽOC).

ŽOC je tijelo odgovorno za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranja po županijskom planu intervencija i za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija i Subregionalnog plana, a područje djelovanja županijskog plana intervencija odgovara granicama županije.

Članak 2.

Za članove i zamjenike ŽOC-a imenuju se:

1.dr. sc. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, zapovjednik ŽOC-a

2.Jasmin Brkljača, zamjenik načelnika Policijske uprave Primorsko-goranske Ministarstva unutarnjih poslova, zamjenik Zapovjednika ŽOC-a

3.Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, članica,

4.Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

5.Lenjinka Juričić-Mamilović, zamjenica člana

6.Barbara Škevin Ivošević, voditeljica Odjela za zaštitu mora i priobalja, Uprave za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, članica

7.Sandra Trošelj-Stanišić, zamjenica članice

8.dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, članica

9.mr. sc. Jelena Čanik, zamjenica članice

10.Marina Medanić, voditeljica Službe za zaštitu voda, Vodno-gospodarstveni odjel Rijeka, Hrvatske vode, članica

11.Miro Mušnjak, zamjenik članice

12.mr. sc. Sonja Šišić, ravnateljica Javna ustanova »Priroda«, Ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije, članica

13.mr. sc. Marko Randić, zamjenik članice

14.Jadranka Krstelj, pročelnica Područna jedinica u Rijeci za Istru, Primorje, Gorski kotar i Liku, Sektora inspekcije zaštite okoliša, Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, članica

15.Davor Jugović, zamjenik članice

16.Vladimir Malnar, Inspektor sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka, član

17.Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, tajnik ŽOC-a

Članak 3.

Zadaci, uloga i djelovanje ŽOC-a određeni su Županijskim planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 26/09, 42/12).

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe ŽOC-a obavljat će Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 3/14).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/15-01/30

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-10

Rijeka, 31. kolovoza 2015.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr