SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA DOBRINJ

26.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 18. sjednici održanoj 17. lipnja 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva
u odnosu na z.č. 1074/357 k.o. Soline

Članak 1.

Općina Dobrinj prihvaća prijedlog za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva sljedećeg sadržaja:

I.

Stranke suglasno utvrđuju da je pravni prednik Darka Kralja, pok. Tomo Kralj, uzurpirao istočni dio nekretnine označene kao grč. 722 k.o. Soline, a što je utvrđeno 1973. g. od strane Komisije Sekretarijata za poslove uprave Općine Krk.

Stranke suglasno utvrđuju da je Tomo Kralj po pozivu Komisije, izvršio uplatu naknade za uzurpirano zemljište u društvenom vlasništvu od 30.-din /m2, odnosno ukupno 11.130.-din.

Stranke suglasno utvrđuju da greškom upravnog organa u predmetu broj 01/3-2177/76 nije doneseno rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje.

Stranke suglasno utvrđuju da istočni dio nekretnine označene kao grč. 722 k.o. Soline, sada predstavlja nekretninu oznake 1074/357, kuća, garaža i dvor 347m2, upisana u g.t. 1, z.k.ul. 2950 k.o. Soline.

II.

Općina Dobrinj ugovorom prenosi u vlasništvo Darku Kralju nekretninu opisanu u čl. 1. ovog ugovora u cijelosti tj. nekretninu označenu kao k.č.br. 1074/357, kuća, garaža i dvor 347m2, upisana u g.t. 1, z.k.ul. 2950 k.o. Soline.

III.

Općina Dobrinj dozvoljava Darku Kralju da na temelju ugovora bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva na nekretnini k.č.br. 1074/357, kuća, garaža i dvor 347 m2, upisana u g.t. 1, z.k.ul. 2950 k.o. Soline.

IV.

Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje Ugovora pod uvjetima iz ovog Zaključka.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-15-5

Dobrinj, 17. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr