SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA ČAVLE

42.

Na temelju članka 7. i 13. Zakona o ustanovama (NN 77/ 93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 10. rujna 2015. godine donosi

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o osnivanju ustanove Dječji vrtić »Čavlić«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju ustanove Dječji vrtić »Čavlić« (Službene novine Primorsko-goranske županije 15/2015) mijenja se članak 24. tako da isti sada glasi:

»Ova Odluke stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić »Čavlić« (Službene novine broj 15/2015) ostaju neizmijenjene i na snazi.

KLASA: 021-05/15-01/07

Urbroj: 2170-03-15-01-09

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr