SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
OPĆINA ČAVLE

41.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine donosi

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
ZA 2015. g.

Članak 1.

U Odluci izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015. g.

 (Službene novine Primorsko-goranske županije 15/2015) mijenja se članak 2. tako da isti sada glasi:

»Ova Odluke stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.g. stupa na snagu 8 dana od dana objavite u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.g. (Službene novine broj 38/14) i Odluke izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015. g.

(Službene novine Primorsko-goranske županije 15/2015) ostaju nepromijenjene i na snazi.

KLASA: 021-05/15-01/07

Urbroj: 2170-03-15-01-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr