SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
GRAD ČABAR

19.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 27/99, 47/99 i 35/08) te članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 4. rujna 2015. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice
»Ivan Žagar« Čabar

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice »Ivan Žagar« Čabar kojeg je utvrdila ravnateljica Knjižnice dana 30. srpnja 2015. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/15-01/07

Ur. broj: 2108-03/1-15-2

Čabar, 4. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr