SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
GRAD ČABAR

17.

Sukladno čl. 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 59. i 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 4. rujna 2015. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća
o radu gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/8

Ur. broj: 2108-02/1-15-1

Čabar, 4. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr