SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
GRAD ČABAR

15.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 2. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/15), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 4. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga grada Čabra

Članak 1.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra imenuju se:

1. Vazma Malnar, za predsjednicu,

2. Alen Lipovac, za člana,

3. Nikita Malnar, predstavnica Društva za zaštitu potrošača, za članicu.

Članak 2.

Članovi Savjeta iz članka 1. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 3.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području grada Čabra,

- predlaže unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području grada Čabra,

- razmatra i daje mišljenje na prijedlog cijena javnih usluga na području grada Čabra,

- prati stanje i daje mišljenje o utvrđivanju cijena javnih usluga,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju ili neizravan utjecaj na obaveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Na sva ostala prava i dužnosti članova Savjeta primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Čabra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/07

Ur. broj: 2108-01/1-15-2

Čabar, 4. rujna 2015. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr