SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
GRAD ČABAR

14.

Temeljem članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) i članka 20. Odluke o priznanjima grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 28/10, 27/12), Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 4. rujna 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja u 2015. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra, dodjeljuju sljedeća javna priznanja u 2015. godini:

I. Zlatna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se:

1. Darinki Rački iz Prezida

u prigodi odlaska u mirovinu nakon 44 godine rada u prosvjeti, za doprinos u odgoju i obrazovanju mladih, očuvanju starih običaja mjesta Prezid i prenošenju njihovih vrijednosti na najmlađe naraštaje.

2. Krešimiru Sandukčiću iz Čabra

u prigodi odlaska u mirovinu, za dugogodišnji predan rad i požrtvovnost u obavljanju liječničke dužnosti i pružanju pomoći u svih segmentima zdravstvene zaštite građana grada Čabra.

3. Nikoli Poljančiću iz Ravne Gore

za predani, dugogodišnji rad i vrijedne rezultate u muzičkoj obuci puhačkog orkestra Grada Čabra, pri čemu najveći trud ulaže u mladež i djecu osiguravajući na taj način kontinuitet glazbenog odgoja na našem području.

II. Srebrna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se:

1. Udruzi žena »Goransko srce«

za svekoliku promociju Grada Čabra, turizma i njegovanja starih običaja čabarskog kraja te za izuzetne višegodišnje rezultate u sudjelovanju u manifestaciji »Gorski kotar u metropoli« .

2. Katarini i Alenu Leš iz Lazi, Tršće

za dugogodišnji rad u promicanju turizma, poticanje inovativnosti u turizmu, osmišljavanje novih i orginalnih turističkih proizvoda i učestalo sudjelovanje na manifestacijama koje promoviraju čabarski kraj i pridonose očuvanju starih zanata i običaja.

III. Godišnja nagrada Grada Čabra dodjeljuje se:

1.Radoslavu Keča iz Prezida

za dugogodišnji predan rad, stručnost i metodičnost u odgoju učenika te inovativnost i zalaganje u izradi stroja CNC za obrazovanje učenika strukovnog smjera Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar.

Članak 2.

Odbija se prijedlog Hrvatske demokratske zajednice, Gradski odbor Čabar, za dodjelu godišnje nagrade Grada Čabra Udruzi mladih »Motus« Čabar.

Članak 3.

Priznanja grada Čabra, uz pismena obrazloženja, dodijelit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Čabra, 11. rujna 2015. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/15-01/01

Ur. broj: 2108–01/1-15-8

Čabar, 4. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

OBRAZLOŽENJE

Odbor za izbor i imenovanje gradskog vijeća grada Čabra u sastavu Sanja Janeš - predsjednik, Ivan Kvesić - Član i Leo Jelenc - član, održao je sjednicu dana 31. srpnja 2015. godine.

U otvorenom roku po pozivu za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada Čabra pristiglo je sedam prijedloga:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Sukladno članku 22. stavku 1. Odluke o priznanjima grada Čabra (»Dobitnik javnog priznanja Grada Čabra, osim Pohvalnice i Zahvalnice, ne može primiti isto priznanje sljedećih pet godina.«) prijedlog Hrvatske demokratske zajednice je odbijen budući je Udruga mladih »Motus« godišnju nagradu primila 2013. godine.

Ostali prijedlozi prihvaćeni su i prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada Čabra na konačno usvajanje.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr