SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

51.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« br. 25/09, 35/09 i 13/13), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2015/S 01K-0025048, Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2015. godine donosi

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesija

Članak 1.

Poništava se postupak dodjele koncesije za komunalnu djelatnost - obavljanje poslova uklanjanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«, te održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na uklanjanje oštećenih i napuštenih i drugih stvari s nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.

Članak 2.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Punat da Odluku o poništenju postupka davanja koncesije objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-02-01-15-13

U Puntu, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr