SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

21.

Na temelju članka 85. stavak 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 28. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog »Hrvatskih voda« VGO Rijeka, na sjednici od 15. ožujka 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o određivanju vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa uz rijeku Lokvarku

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vanjska granica uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa uz rijeku Lokvarku na potezu od rkm 0+000,00 do rkm 3+684,00 na području k.o. Lokve kako slijedi:

Vanjska granica inundacijskog pojasa lijeve obale od stacionaže 0+000,00 pa do stacionaže 0+ 089,00 tj. od profila 1 do profila 2 određena je po vanjskom rubu starog korita, odnosno po istočnoj granici k.č. 3795. Inundacijski pojas desne obale na ovoj dionici određen je u širini 3 (tri) metra od gornjeg ruba pokosa korita. Od stacionaže 0+089,00 do stacionaže 0+228,00 odnosno od profila 2 do profila 3 granica inundacijskog pojasa lijeve i desne obale određena je u širini 5 (pet) metara od gornjeg ruba pokosa kanala. Granica inundacijskog pojasa ponora u stacionaži 0+228,00 na zapadnoj strani presijeca k.č. 4554 i nastavlja po južnoj i istočnoj granici navedene čestice, te nastavlja po istočnoj granici k.č. 4556. Od stacionaže 0+228,00 do stacionaže 0+716,50 odnosno od profila 3 do profila 4 granica inundacijskog pojasa lijeve obale ide u širini 5 (pet) metara od gornjeg ruba

pokosa korita, a granica inundacijskog pojasa desne obale u širini 3 (tri) metra od gornjeg ruba pokosa korita. Od stacionaže 0+716,50 do stacionaže 1+778,50 odnosno od profila 4 do profila 5 granica lijeve obale ide na 3 (tri) metra od gornjeg ruba pokosa korita. Uz desnu obalu na ovoj dionici prolazi poljski put. Vanjska granica ovoga puta ujedno je i granica inundacijskog pojasa. Od stacionaže 1+778,50 do stacionaže 2+609,00 tj. od profila 5 do profila 6 granica inundacijskog pojasa desne obale određena je u širini 5 (pet) metara od gornjeg ruba pokosa, a granica inundacijskog pojasa lijeve obale u širini 3 (tri) metar od gornjeg ruba pokosa. Od stacionaže 2+609,00 do stacionaže 3+684,00, odnosno od profila 6 do profila 7 granica inindacijskog pojasa desne obale određena je u širini 3 (tri) metra od gornjeg ruba pokosa, a granica inundacijskog pojasa lijeve obale u širini 5 (pet) metar od gornjeg ruba korita.

Članak 2.

Na području određenom člankom 1. ove Odluke sve zemljišne čestice koje se nalaze unutar definiranih vanjskih granica inundacijslog pojasa imaju karakter vodnog dobra.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »Uređeni i neuređeni inundacijski pojas rijeke Lokvarke od stacionaže 0+000,0 - 3 + 684,00, prijedlog vanjske granice«.

Elaborat iz stavka 1. ovog članka ne objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/31

Ur. broj: 2170/01-11-01-05-3

Rijeka, 15. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr