SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

40.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (»Narodne Novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (»Narodne Novine« broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjeni Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2014. godinu

Članak 1.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Punat za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/15) članak 4. mijenja se i glasi:

»Višak prihoda iz poslovanja ostvaren u 2014. godini iznosi 4.891.320,90 kn, manjak prihoda od investicijskih aktivnosti u iznosi 1.633.784,33 kn , te manjak prihoda od financijskih aktivnosti u iznosu od 557.486,81 kn, što rezultira viškom od 2.700.049,76 kn. Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja ostvaren iz prihoda od koncesija u iznosu 612.859,39 kn i ustupljeni dio poreza na dohodak

- HBOR u iznosu od 1.765.469,91 kn utrošit će se sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2015. godini. Kumulirani višak prihoda iz poslovanja iznosi 7.522.176,68 kn ( višak od 9.900.505,98kn umanjen za rezervaciju 612.859,39 kn prihoda od koncesija i 1.765.469,91 kn ustupljenog dijela poreza na dohodak)) kumulirani manjak iz investicijskih aktivnosti iznosi 8.832.255,05 kn, dok kumulirani manjak iz financijskih aktivnosti iznosi 642.739,82 kn , što rezultira kumuliranim manjkom od 1.952.818,19 kn. O utrošku rezerviranih sredstava i pokriću manjka odlučit će se prilikom donošenja 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2015. godinu.«

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-02-01-15-16

U Puntu, 28. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr