SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA ČAVLE

39.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14) Općinski načelnik Općine Čavle na sjednici 20. kolovoza 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na novčanu naknadu
za novorođenu djecu na području Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/2012, 37/2012) u članku 1. mijenja se stavak 1. tako da sada isti glasi:

»Ovom Odlukom određuje se pravo na isplatu naknade u novcu za novorođenu djecu, ukoliko je dijete kontinuirano od rođenja prijavljeno na području Općine Čavle te čiji roditelji/samohrani roditelj odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik (podnositelji zahtjeva) su hrvatski državljani i strani državljani s privremenim ili stranim boravkom u Općini Čavle i imaju prebivalište na području Općine Čavle, najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle.

Iza stavka 1 dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od prethodnog stavka, ako samo jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Čavle, ostvareno pravo sufinancirati će se u visini od 50%.«

Članak 2.

U članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Visina novčane naknade iz članka 1. stavka 2. Ove Odluke iznosi 1.000,00 kn za dijete.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ova izmjena i dopuna Odluke primjenjuje se danom stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/2012).

Članak 6.

Sve ostale odredbe Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle (»Službene novine« broj 10/12) ostaju neizmijenjene i na snazi.

Klasa: 022-05/15-01/30

Ur. broj: 2170-03-15-01-3

Čavle, 20. kolovoza 2015.

Općinski načelnik

Željko Lambaša, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=946&mjesto=10008&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr