SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
GRAD RAB

91.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), člnka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst), i članka 18. Statuta Gradske knjižnice Rab, Gradonačelnik Grada Raba dana 19. kolovoza 2015. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rab

Članak 1.

Lidija Domijan Šipovac, prof. iz Raba, Palit 155, imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine ravnateljicom Gradske knjižnice Rab, počevši od 4. listopada 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba i to svakom vijećniku osobno.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-02/75.

Ur. broj: 2169-01-01-15-02-01.

Rab, 19. kolovoza 2015.

GRAD RAB

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=946&mjesto=51280&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr