SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

11.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»NN« br. 86/08 i 61/11) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske« br. 24/09, 34/ 09-ispr., 13/13, 19/13) općinski načelnik Općine Mrkopalj donio je

Plan prijma
u službu u Općinu Mrkopalj za 2015.godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2015. godinu utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Mrkopalj u 2015. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela općine utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/01

Urbroj: 2112-05-02-15-10

Mrkopalj, 14. kolovoza 2015.

Općinski načelnik
Ivica Padavić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr