SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD RAB

88.

Na temelju članka 48. stavak 1 točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), a u svezi s člankom 21. stavak 1. i 29. Društvenog ugovora Vodovoda Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj, Gradonačelnik Grada Raba, dana 7. kolovoza 2015. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine i prijedlogu
za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora
Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje
- Južni ogranak d.o.o. Senj

Članak 1.

DAMIR BRUSIĆ, iz Raba, Banjol 25, osobna iskaznica broj 110271128 izdana od strane Policijske postaje Rab, razrješuje se dužnosti predstavnika Grada Raba u Skupštini Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj.

VLADIMIR VIDAS, iz Raba, Supetarska Draga 220, osobna iskaznica broj 110870876 izdana od strane Policijske postaje Rab, imenuje se za predstavnika Grada Raba u Skupštini Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj.

Članak 2.

IVICA LUPIĆ, iz Raba, Kampor 399, osobna iskaznica broj 105666763 izdana od strane Policijske postaje Rab, predlaže se za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj.

IVAN LUŠIĆ, iz Raba, Kampor 372, osobna iskaznica broj 104053718 izdana od strane Policijske postaje Rab, predlaže se za imenovanje u članstvo Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-02/68.

Ur. broj: 2169-01-01-15-01-1.

Rab, 7. kolovoza 2015.

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51280&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr