SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

62.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na 21. sjednici održanoj dana 31.srpnja 2015. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA /UPU-9/ MALI LOŠINJ

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan) (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 10/13).

Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 18/13, 15/14 i 39/14) izradio URBING d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu ''Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj'', koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obveznih priloga, a sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/13-01/48

UR.BROJ: 2213/01-01-15-8

Mali Lošinj, 31. srpnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr