SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD CRES

31.

Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01 i 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 21. stavak 2. točka 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 29/09. i 14/13.) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju, označeno kao č. zem. 2473/3 - gospodarska zgrada u površini od 14 m2, k.o. Martinšćica, u 10618/10718 dijela.

Zemljište iz stavka 1. ovog članka, upisat će se na temelju ove odluke u zemljišnim knjigama na ime i u korist Grada Cresa.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/10-01/1

Urbroj: 2213/02-01-15-24

Cres, 30. srpnja 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr