SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA VRBNIK

16.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), a u svezi s Proračunom Općine Vrbnik za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 39/14), općinska načelnica Općine Vrbnik, donijela je

PLAN
prijma u službu u Općini Vrbnik za 2015. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Vrbnik utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika za 2015. godinu.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Vrbnik predviđeno je ukupno 5 radna mjesta i to 4 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 4 radna mjesta (3 službenika i 1 namještenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrbnik za 2015. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na određeno i neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- viši stručni suradnik/suradnica za prijavu na EU natječaje i natječaje ministarstava i Primorsko goranske županije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja. Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrbnik za 2015. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Vrbnik.

KLASA: 400-01/14-01/74

URBROJ: 2142-07-01-15-1

Vrbnik, 3. veljače 2015.

Općinska načelnica
Marija Dujmović-Pavan, dipl. oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr