SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

34.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, 10/97, 107/07, i 94/13.), članka 9. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« 76/ 93, 29/97, 47/99, 35/08) i čl. 21. Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić Čavlić (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 15/2015) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2015. g. donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU PODRUŽNICE DJEČJEG
VRTIĆA »ČAVLIĆ«

Članak 1.

Ustanova Dječji vrtić »Čavlić«, sa sjedištem u Čavlima, Čavja 49, osniva podružnicu.

Članak 2.

Tvrtka i sjedište osnivača podružnice glase:

DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ, sa sjedištem u Čavlima, Čavja 49, MBS: 040233137.

Članak 3.

Tvrtka i sjedište podružnice glasi:

-Dječji vrtić »Čavlić« - podružnica »Petešić«, Kamenji 1, Čavle.

Članak 4.

Predmet poslovanja ustanove Dječji vrtić »Čavlić«, kao osnivača podružnice je:

-redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;

-programi za darovitu djecu predškolske dobi;

-programi predškole;

-programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja;

-dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu sa potrebama djece, zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnim pedagoškim standardom.

Članak 5.

Djelatnost navedene podružnice u članku 3. su:

-redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima;

-programi za darovitu djecu predškolske dobi;

-programi predškole;

-programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja;

-drugi programi u skladu sa potrebama djece, zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnim pedagoškim standardom.

Članak 6.

Ravnateljica Josipa Hlača podnijeti će prijavu za upis podružnice Trgovačkom sudu u Rijeci. Podružnica će biti upisana u evidenciju ustanova koje vodi ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2170-03-15-01-3

Čavle, 20. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr