SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

33.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 20. srpnja 2015. godine donosi

O D L U K U

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića ČAVLIĆ, koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijelo na sjednici 13. srpnja 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2170-03-15-01-2

Čavle, 20. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr