SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

25.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 46/12, 06/14), u članku 20. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznos zakupnine iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za pripadajući PDV.«

Članak 2.

Iza članka 21. umeće se novi članak 21. a., koji glasi:

»(1) Zakupnicima poslovnih prostora, koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a, od 1. siječnja 2015. godine, odobrava se popust ugovorene mjesečne zakupnine od 20 %, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Baška.

(2) Zakupnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su dostaviti izjavu kojom izjavljuju da su obveznici poreza na dohodak ili dobit i da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-15-7

Baška, 15. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr