SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

23.

Temeljem članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa
na području Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/ 11, 08/12, 11/12) u članku 25. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naselje Baška:

.parkiralište »Gruh«,

.parkiralište »suha marina«,

.parkiralište pokraj trafo stanice u Ulici Stjepana Radića ,

.predio »Zarok«, asfaltirani dio uz Velu plažu prema pročistaču,

.lijevo od mosta za Zarok, uz Velu riku u pravcu Aqua-guna,

.Ulica Prilaz kupalištu, lijeva strana, od T.S. Zablaće do Ulice Emila Geistlicha

.Ulica Prilaz kupalištu, desna strana, uz nogometno igralište, od T.S. Zablaće do Ulice Emila Geistlicha,

.Ulica Emila Geistlicha, desna strana:

-uz nogometno igralište, od križanja iste ulice s Ulicom Prilaz kupalištu do Ulice Put Zablaća,

-ispred Celjskog odmarališta,

.Frankopanska ulica, lijeva strana, uz hotel »Corinthia II«,

. parkiralište kod Sv. Marka,

.parkiralište kod Doma kulture,

.Ulica Zdenke Čermakove, lijeva strana, u pravcu od kućnog broja 22 prema kućnom broju 2.

.parkiralište kod pošte,

.parkiralište »Kav«.

U Ulici kralja Zvonimira, desna strana, od Ulice Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha, određuje se vremenski ograničeno parkiranje u trajanju od najviše 30 minuta, a nadzor pridržavanja ograničenja obavlja prometni redar i pripadnici prometne jedinice mladeži.»

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba moguće je obavljati djelatnost naplate parkiranja u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i uz ishođenje potrebnih akata propisanih zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.«

Članak 3.

U članku 28. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naselje Baška:

.u Ulici kralja Zvonimira, od stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha do početka nogostupa - 2 parkirna mjesta, uz vremenski ograničeno parkiranje u trajanju od najviše 60 minuta, a nadzor pridržavanja ograničenja obavlja prometni redar i pripadnici prometne jedinice mladeži,

.u Ulici kralja Zvonimira, kod Trgovine Krk Malinska - 1 parkirno mjesto

.na raskrižju ulica Emila Geistlicha i Prilaz kupališta, kod ulaza na plažu - 2 parkirna mjesta,

.svako naplatno javno i privatno parkiralište - 2 parkirna mjesta.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-15-5

Baška, 15. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr