SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD RAB

85.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja - korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja - korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01 i 4/05) u članku 8., stavku 1., podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- za dane kada dijete odsustvuje iz vrtića, od 10 do 19 radnih dana neprekidno, zbog bolesti ili korištenja godišnjeg odmora roditelja, o čemu se dostavlja liječnička ispričnica ili rješenje o korištenju godišnjeg odmora, iznos sudjelovanja roditelja u dnevnoj cijeni umanjuje se za 10% od cijene usluga dječjeg vrtića. Kada dijete odsustvuje iz vrtića 20 i više radnih dana neprekidno, zbog bolesti ili korištenja godišnjeg odmora roditelja, o čemu se dostavlja liječnička ispričnica ili rješenje o korištenju godišnjeg odmora, iznos sudjelovanja roditelja u dnevnoj cijeni umanjuje se za 20% od cijene usluga dječjeg vrtića.«

Podstavak 3. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 023-06/15-01/06

URBROJ: 2169-01-04-02/4-15-2

Rab, 31. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51280&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr