SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD RAB

83.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/13, 2/14, 8/14, 28/14), u članku 2. iza jedanaeste alineje dodaje se nova alineja i tekst koji glasi:

»- Grada Raba radi izmjena u morskom dijelu obuhvata UPU 1 - Rab, Palit, Banjol i neposredne provedbe uređenja morskog područja u akvatoriju uvala Padova I, II i III, izmjene u morskom dijelu obuhvata UPU 19 - Supetarska Draga i UPU 3 - Banjol te neposredne provedbe svih ostalih površina uređenih plaža R2 planiranih u Prostornom planu uređenja Grada Raba«.

Članak 2.

U članku 5. iza desete alineje dodaju se nove alineje i tekst koji glasi:

»- izmjenu odredbi i kartografskih prikaza radi proširenja plažnog kapaciteta brisanjem privezišta oznake PR7 u uvali Padova I,

-izmjenu odredbi i kartografskih prikaza radi proširenja plažnog kapaciteta promjenom lokacije luke otvorene za javni promet - Luka u uvali Padova II (L7),

-izmjenu odredbi i kartografskog prikaza radi proširenja obuhvata uređene plaže R212 oko poluotoka Dumići, smanjenja luka otvorenih za javni promet - Luke u uvali Dumići (L12) i Luke Gonar (L14) te promjenu naziva prirodne plaže u uvali Dumići R38 u uređenu plažu oznake R2,

-izmjenu odredbi i kartografskih prikaza za uređivanje i opremanje svih površina uređenih plaža koje se nalaze unutar obuhvata urbanističkih planova uređenja radi omogućavanja neposredne provedbe,

-formiranje dijela uređene plaže unutar obuhvata površine prirodne plaže R31 na lokaciji Petrac i brisanje privezišta oznake PR6 u uvali Padova III ,

-proširenje uređene plaže R215 na dio luke otvorene za javni promet - Luka Donja Draga (L13)«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/06

Urbroj: 2169-01-04-02/4-15-5

Rab, 31. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51280&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr