SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD RAB

82.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97, 47/99 i 35/08), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 27. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Rab, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O DOPUNI DJELATNOSTI PUČKOG
OTVORENOG UČILIŠTA RAB

Članak 1.

Ovom se Odlukom djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab dopunjuje sa slijedećim djelatnostima:

-Kupnja i prodaja roba

-Uslužno pečenje plodina

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/15-01/06

URBROJ: 2169-01-04-02/4-15-1

Rab, 31. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51280&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr