SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD KASTAV

47.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08. i 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 23. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine označene kao k.č. 5562/ 1, put površine 638 m2 upisane u zk.ul. 2819 k.o. Kastav, koji je prema prijedlogu parcelacije od srpnja 2015. godine, izrađenom po tvrtki ADDO j.d.o.o., Ulica Sv. Ane 78, Osijek, OIB: 67940502316 nosi oznaku k.č. 5562/4 od 7 m2 (7/ 638 idealnog dijela) ne koristi kao javno dobro, te se istoj ukida status javnog dobra.

Prijedlog parcelacije čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - Zemljišno knjižni odjel će temeljem ove Odluke brisati statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti uknjižbu prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/06

URBROJ:2170-05-06/1-15-11

Kastav, 30. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

OBRAZLOŽENJE

Vojko Marmilić iz Kastva, Spinčići 156 obratio se 6. srpnja 2015. godine Gradu Kastvu sa zamolbom za ukidanjem javnog dobra na dijelu k.č. 5562/1 u površini od 7 m2 radi provedbe postupka legalizacije. K.č. 5562/1 je u zemljišnim knjigama označena kao javno dobro, put površine 638 m2.

Stranka nudi zamjensko zemljište kao obeštećenje u odgovarajućim površinama (na grafičkom prikazu prijedloga zamjene označene crvenom bojom) što bi omogućilo proširenje puta.

Predmetni dio nekretnine ne graniči sa zemljištem drugih vlasnika, nije uređen kao put i ne koristi kao javno dobro te se predmetni prijedlog podnosi Vijeću radi usklađivanja stvarnog stanja sa stanjem u katastru i zemljišnim knjigama.

Slijedom navedenog smatramo da javni interes nije ugrožen i da je u interesu Grada zamjena predmetnog dijela nekretnine.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr