SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD KASTAV

45.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13.) i članka 15. i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 13/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 23. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

Članak 13. stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 08/14.) u daljnjem tekstu: Odluke, mijenja se tako da se na kraju dodaje podstavak 7. koji glasi:

-»djeca udomiteljskih obitelji«.

U stavku 2. dodaju se iza riječi pastorčad riječi »i djeca udomiteljskih obitelji«.

Članak 2.

U članku 15. Odluke na kraju se dodaje novi podstavak 13. koji glasi:

13. »pomoć u troškovima nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.«

Članak 3.

Iza članka 39. Odluke dodaje se članak 39a. koji glasi:

13. Pomoć u troškovima nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola

Pravo na pomoć u troškovima nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola ostvaruju oni učenici čiji roditelji, skrbnici ili učenik ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet - djeca udomiteljskih obitelji

Pomoć u troškovima nabavke udžbenika za svakog učenika osnovnih i srednjih škola odobrava se u iznosu od 500,00 kn po školskoj godini.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Odluke objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2170-05-06/1-15-8

Kastav, 30. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr