SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD KASTAV

44.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09, 20/10, 30/12 i 21/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine donijelo je

Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Kastva
za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14 i 18/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . . . 2.800.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna. . . . . . . . . . . . 130.000,00 kuna

3. prihodi od naknada za grobna mjesta . 170.000,00 kuna

UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.000,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. mijenja se:

-u točki 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA stavak 3.

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 328.500,00 kuna, a financirat ce se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 320.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 8.500,00 kuna.«

- u točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA: stavak 3.

»Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 292.650,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu od 193.650,00 kuna. Financirati ce se iz naknada za grobna mjesta u iznosu od 170.000,00 kuna, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 81.150,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 41.500,00 kuna.«

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2170-05-06/1-15-7

Kastav, 30. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr