SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD IVANJ D.O.O.

1.

Na temelju članka 16. Društvenog ugovora (pročišćen tekst) od dana 18. srpnja 2014.g. dana 19. lipnja 2015.godine Skupština Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., donijela je:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Cjenika Komunalnog
trgovačkog društva IVANJ d.o.o.

Članak 1.

Donosi se odluka o objavi jedinstvenog cjenika koji se sastoji od pročišćenog teksta Cjenika komunalnih usluga (Službene novine PGŽ br: 14/11) s izmjenama od dana 15. 11. 2012. g. i Cjenika grobljanskih i pogrebnih usluga (SN PGŽ 14/07 i 50/07) s izmjenama od dana 15. 11. 2012. g., pod jedinstvenim imenom CJENIK KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA IVANJ D.O.O.

Članak 2.

U Cjeniku grobljanskih i pogrebnih usluga (SN PGŽ 14/ 07 i 50/07) i izmjenama od dana 15. 11. 2012. g. na grobne i pogrebne usluge obračunati će se 30% veća nakanda.

Iz cjenika grobljanskih i pogrebnih usluga brišu se sljedeće usluge:

-Smještaj pokojnika na odar u mrtvačnici

-Formiranje zemljanog humka

-Ispumpavanje vode iz grobnice

-Ostale usluge po stvarnim troškovima

-iza tiskanje osmrtnica brišu se riječi Prema stvarnim troškovima uvećanim za 30%

-lijepljenje osmrtnica / (kn/kom) na području grada Novog Vinodolskog

-Preuzimanje teksta i narudžba vijenaca i aranžmana (paušalno)

-Smještaj pokojnika u lijes u objektu / kuća

-Izlazak pogrebnog vozila na intervenciju po pozivu

-Satnica vodećeg grobara

U cjeniku grobljanskih i pogrebnih usluga dodaju se sljedeće usluge:

-korištenje razglasa

-Tiskanje i lijepljenje osmrtnica do 20 komada / paušal

-Ishodovanje dokumenata potrebnih za ukop pokojnika na području RH (paušalno)

-Ishodovanje dokumenata potrebnih za ukop pokojnika u inozemstvu (paušalno)

-nakon stavki Troškovi transporta dodaje se NAPOMENA: Van radnog vremena, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima grobljanske i pogrebne usluge uvećavaju se za 50%.

Članak 3.

U Cjeniku komunalnih usluga (Službene novine PGŽ br: 14/11) s izmjenama od dana 15. 11. 2012. g. iza usluge/naslova:

1.Cijena usluga odvoza komunalnog otpada po narudžbi, briše se brojka 900

2.Deponiranje i zbrinjavanje građevinskog otpada, brišu se riječi:
-za vozilo STEYR po jednom prijevozu, (turi) kn / turi

3.Cijene usluga na zelenoj tržnici, brišu se:
-jednokratno korištenje WC-a tržnice i ostali WC-i (kabina) (kn)

-jednokratno korištenje WC-a tržnice i ostali WC-i (pisoar) (kn)

4.Usluge vozila i strojeva, brišu se usluge: -najam trokolice PIAGGIO ili sličnog vozila

5.Zaposlenici Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.
iza riječi PKV-djelatnik brišu se riječi komunalne higijene

U Cjeniku komunalnih usluga (Službene novine PGŽ br: 14/11) s izmjenama od dana 15.11.2012.g. dodaju se iza usluge/naslova:

1. Preuzimanje odvoz i zbrinjavanje komunalnog ( kućnog) otpada, iza riječi Varijabilni dio (pražnjenje posude) dodaju se riječi « i korištenje Molok spremnika)«

U objašnjenju varijabilnog dijela iza zagrade dodaju se riječi « odnosno po broju odlaganja u Molok spremnik (cijena x zapremnina odloženog otpada)«

Kod utvrđenja cijene za varijabilni dio za gospodarstvo u Gradu Novom, iza riječi Varijabilni dio pražnjenje posude dodaju se riječi « i korištenje molok spremnika«

U objašnjenju varijabilnog dijela iza zagrade dodaju se riječi « odnosno po broju odlaganja u Molok spremnik« (cijena x zapremnina odloženog otpada)»

Iza točke 1.2. Grad Novi Vinodolski -gospodarstvo dodaju se točke 1.3. i 1.4. koje glase:

1.3.Varijabilni dio pod posebnim uvjetima (Grad Novi Vinodolski)
Sive vreće za komunalni otpada 30 litara (1 paket sadrži 20 vrećica)
Sive vreće za komunalni otpad 60 litara (1 paket sadrži 20 vrećica)

1.4.Jednokratna naknada za izdavanje beskontaktne RFID kartice za Molok

Kod preuzimanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog (kućnog) otpada kod Objekti za povremeno korištenje, iza riječi sezona datum od 1. 5. do 30. 10 ima glasiti od 1. 5. do 31.10.

Kod usluge vozila i strojeva dodaju se usluge:

Najam malog vozila sa kiper bajom (sat rada)

Elektro vozilo (po jednoj turi iznad 5 tura, računa se po satu)

Elektro vozilo (po satu)

Nakon Usluga vozila i strojeva i zaposlenika dodaje se NAPOMENA: Za navedene usluge (usluge pod 4. i 5.) cijene se povećavaju za 50% van vremena, subotom, nedeljom, blagdanom i praznikom.

Članak 4.

Sastavni dio ovo Odluke je analitički prikaz povećanja određenih Cijena sukladno utvrđenim uslugama. Cijene preuzimanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Sastavni dio ovo Odluke je pročišćeni tekst CJENIKA KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA IVANJ D.O.O.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika komunalnih usluga stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Novi Vinodolski, 19. lipnja 2015.

Predsjednik Skupštine
Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.
Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr