SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA FUŽINE
2

1.

Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove na području
Općine Fužine

Članak 1.

Koncesija za obavljanje dimnjačarske poslove na području Općine Fužine dodjeljuje se Uslužnom obrtu »NEGRO« Rijeka, Kalina 7, zastupano po Uglješi Stojakoviću, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: koncesionar).

Članak 2.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Fužine dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina. Rok počinje teći danom sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Naknada za dodijeljenu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova određuje se u visini od 12 0d cijene izvršene i fakturirane usluge i plaća se mjesečno u Proračun Općine Fužine do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Koncesionar se obavezuje ispostaviti pregled svih izvršenih i fakturiranih usluga (sa iskazanim cijenama) do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 4.

Koncesionar će fakture za obavljene poslove korisnicima usluga ispostaviti po izvršenom poslu. Cijene dimnjačarskih poslova su prilog ove Odluke.

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Fužine će sklopiti Ugovor o koncesiji s tvrtkom iz čl. 1 ove Odluke, kojim će se utvrditi prava i obaveze koncesionara.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/20

Ur. broj: 2112-03-04-7

Fužine, 16. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr