SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11 i 80/13, 158/13, 89/14 i 92/14), članka 15.i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14 i 21/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici 15. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima
na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja
i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/14, 16/14, 21/14 i 11/15) (u daljnjem tekstu: Odluka) iza članka 17a dodaje se novi članak 17b koji glasi:

»Članak 17b

Pravo prvenstva na korištenje parkirnog mjesta iz članka 16. stavak 3. i 4. ove Odluke ostvaruje raniji (posljednji) korisnik parkirnog mjesta koji je na vrijeme predao uredan zahtjev.«

Članak 2.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

Visina naknade za parkiranje teretnih vozila iz članka 5. ove Odluke na parkiralištu »Ježevo« iznosi:

-autobus 100,00 kn/sat

-autobus 300,00 kn/dan

-autobus (u organizaciji turističke agencije)
50,00 kn/dan

-kamion 20,00 kn/sat

-kamion s prikolicom ili tegljač 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 200,00 kn/dan

-visina dnevne karte s nalogom iznosi 1.000,00 kn.

Cijena propisana stavkom 1. alineja 3. ovog članka odnosi se na autobuse u organizaciji turističke agencije sa sjedištem na području Općine Malinska-Dubašnica, koja ostvaruje višednevne aranžmane boravka turista u obiteljskom smještaju.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-03-01/1-15-37

Malinska, 15. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr