SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, a broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) iza članka 6.a. dodaje se novi članak 6.b. koji glasi:

Članak 6.b.

»Pristup na servisnu cestu ispred Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« - Krk, PŠ »Dubašnica« Malinska dozvoljen je vozilima za potrebe škole i školskom autobusu.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. iza posljednje alineje dodaju se nove alineje kako slijedi:

-ulica Ljudevita Gaja,

-dio ulice Stipkino od raskrižja sa ul. Novo naselje do kućnog broja 46 (raskrižje sa servisnom cestom kod školskog igrališta)

-dio ulice Novo naselje od kućnog broja 39 (raskrižje sa servisnom cestom) do raskrižja sa ulicom Stipkino,

-dio servisne ceste ispred Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, PŠ »Dubašnica« Malinska od okretišta školskog autobusa do ulice Novo naselje,

-ulica kroz središte naselja Porat od raskrižja sa ŽC 5085, pored samostana do raskrižja kod hotela Pinia,

-ulica Joakima Tončića od raskrižja s ulicom Obala u smjeru Put Haludova.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»U naseljima može biti propisana i manja brzina vožnje, a što treba biti regulirano Prometnim projektom (elaboratom), te uz prethodnu suglasnost nadležnih institucija.«

Članak 3.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 24. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.«

U članku 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Nakon deblokiranja vozila iz članka 24. ove Odluke, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.«

Članak 4.

Članak 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.«

Članak 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je podmiriti troškove uklanjanja i premještanja vozila.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-15-36

Malinska, 15. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr