SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD RAB

80.

Temeljem članka 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/2012 i 11/2014), Gradonačelnik Grada Raba, donosi sljedeći

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima
u sustavu naplate na području Grada Raba

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba mijenja se i glasi:

Vrste i zone javnih parkirališta u sustavu naplate na području Grada Raba, nalaze se na sljedećim lokacijama - ulicama:

ZONA 0 - ULIČNO I IZVANULIČNO PARKIRALIŠTE

- Vela riva

- Slavija

- parkiralište uz park Boškopini

- parkiralište ispred marketa

- plato ispred škole

ZONA 1 - ULIČNO I ZATVORENO PARKIRALIŠTE

- Palit 3 »Ambulanta« (cesta pored doma zdravlja)

- Palit 4 »Dvorana« (pored nove dvorane)

- parkiralište oko nogometnog igrališta blato

- parkiralište iza šarengrada

ZONA 1A - ZATVORENO PARKIRALIŠTE

- Palit 1 »Brdo«

- Palit 2 »Veterinarska«

ZONA 2 - IZVANGRADSKA PARKIRALIŠTA

- Škver

- Frkanj

- Kampor mel

- kod H. Padova

- Kaštel

- Pudarica

Članak 2.

U Članku 4. Tablica 1. mijenja se i glasi:

Tablica 1. Zone, parkiralište, razdoblje naknade, vrijeme i cijena dnevne i satne karte za parkiranje

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U Članku 6. u Tablici 2. uz Zonu 1, dodaje se i »1A«.

Članak 4.

U Članku 7. u Tablici 3. uz Zonu 1, dodaje se i »1A«.

Članak 5.

U Članku 8. u Tablici 4. uz Zonu 1, dodaje se i »1A«.

Članak 6.

Ostale odredbe navedenog Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-03/15-01/53.

Ur. broj: 2169-01-01-15-3.

Rab, 16. srpnja 2015.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51280&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr