SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD RAB

78.

Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o trgovini (N.N. br. 87/08, 69/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (S.N. P.G.Ž. br. 27/09, 13/ 13 i 31/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Raba dana 10. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE PRODAJE (TRGOVAČKO - TURISTIČKOG SAJMA) NA PODRUČJU GRADA RABA

Članak 1.

U Odluci o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko - turističkog sajma) na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. stavak 1. alineja druga brojka »9.« zamjenjuje se brojkom »11.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 023-01/15-02/54.

Ur. broj: 2169-01-01-15-01-2.

Rab, 10. srpnja 2015.

GRAD RAB
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51280&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr